ชิโนโปรตุกีส สถาปัตยกรรมเด่นแห่งเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตนั้น นอกจากจะมีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่มีทะเลสวยงามแล้ว รวมถึงตัวเมือง บ้านเรือนและวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนในจังหวัดนั้นมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ภูเก็ตกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของท้องทะเลได้อย่างลงตัวมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของไทย และอีกหนึ่งลักษณะเด่นของตัวเมืองภูเก็ตนั่นก็คือ อาคารบ้านเรือน โดยเฉพาะย่านเมืองเก่าของเมืองที่มีสถาปัตยกรรมอย่างชิโน-โปรตุกีส สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและมีความสวยงามของอาคารบ้านเรือนของจังหวัดอีกหนึ่งลักษณะเด่นของภูเก็ต ชิโน – โปรตุกีส หรือ สถาปัตยกรรมจีน-โปรตุเกส เป็นรูปแบบของการออกแบบและสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก สันนิฐานว่าเข้ามามีบทบาทในยุคสมัยของ จักรวรรดินิยมของตะวันตก ราวปี พ.ศ. 2054 ที่เข้ามามีบทบาททางพื้นที่แหลมมลายูที่แผ่ขยายมายังพื้นที่ต่างๆ เช่น ปีนัง, มาเลียเซีย, สิงคโปร์, มาเก๊า, และจังหวัดทางภาคใต้ของไทยฝั่งทะเลอันดามัน สถาปัตยกรรมดังกล่าวนี้มาจากที่ชาวโปรตุเกสได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานและทำการค้าที่เมืองมะละกาและมีการนำเอาศิลปะวัฒนธรรมเข้ามาเผยแพร่ในตอนนั้น ซึ่งการสร้างอาคาร บ้านเรือน มีรูปแบบเฉพาะในแบบของตน ต่อมาสถาปัตยกรรมนี้ได้เพี้ยนจากเดิมโดยช่างชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานโดยมีการเอาแบบลวดลายสัญลักษณ์ต่างๆตามความเชื่อของชาวจีน ทำให้สถาปัตยนี้เกิดการผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกในที่สุดเกิดเป็นสถาปัตยกรรมใหม่ คือ ชิโน – โปรตุกีส ซึ่งเป็นภาษาของชาวดัตซ์ที่เข้ามาค้าขายในตอนนั้น คำว่า ชิโน (Sino) แปลว่า คนจีน และ โปรตุกีส (Portuguese) เป็นภาษาดัตซ์ คือ โปรตุเกส

Continue reading