พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเกาะภูเก็ต พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีตั้งอยู่บนยอดเขานาคเกิด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขานากเกิด อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งชาวภูเก็ตเรียกสั้นว่า พระใหญ่ เป็นสถานทีท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของภูเก็ตและเป็นสถานที่สำคัญของชาวเมืองภูเก็ตด้วย พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขาโดยพรพุทธรูปสามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณจังหวัด นอกจากพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์และจุดเด่นของเกาะภูเก็ตแล้ว พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่) ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความหวัง และความเป็นหนึ่งเดียวของชาวภูเก็ตอีกด้วย พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่) ถูกสร้างขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างพระพุทธรูปซึ่งเป็นศิลปะแบบร่วมสมัย ขนาดหน้าตักกว้าง 25.45 เมตร สูง 45 เมตร ก่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดีและประดับด้วยหินอ่อนหยกขาวหนัก 135 ตัน โดยเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 ด้วยงบประมาณ 30 ล้านบาท โดยได้รับอนุญาตการจัดสร้างจากกรมป่าไม้ สำหรับการเดินทางมากราบไหว้พระใหญ่นั้นสามารถเดินทางมาได้โดยรถยนต์ส่วนตัว และรถประจำทาง สำหรับการเดินทางโดยรถยนต์จากตัวเมืองภูเก็ตเข้าสู่ถนนเจ้าฟ้านอก มาทางวัดฉลองประมาณ 800 เมตร เลี้ยงขวาเข้าซอยยอดเสน่ห์ในระยะทางขึ้นเขา 6 กิโลเมตร หรือ เริ่มต้นจากวงเวียนห้าแยกฉลองเจ้าฟ้านอก ระยะทาง 1 กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายเข้าซอยยอดเสน่ห์เดินทางขึ้นเขาด้วยระยะทาง 6 […]

Continue reading